Skip to content

vertaisrahasto.fi

Päivitys 29.3. 2011

TIEDOTE
28.3.2011

DEMOKRATIAA TIETEESEEN, VAPAUTTA TUTKIMUKSEEN
– VERTAISRAHASTO ALOITTAA

Tänään avautunut rahasto rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävien
ilmiöiden tutkimusta vertaisperiaatteella. Rahaston tarkoitus on
lisätä vapaan ja itsenäisen tutkimuksen rahoitusta ja
julkaisutoimintaa. Jokainen voi lahjoittaa ja rahoituspäätökset
tehdään avoimesti ja demokraattisesti. Tiettävästi toimintamalli on
kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Vertaisrahasto toimii verkossa ja kerää ympärivuotisesti varoja
tutkimusten rahoittamiseen. Tutkimusideat julkaistaan sivuilla, ja
lahjoittajat äänestävät nimettömästi rahoitettavista hankkeista.
Tutkimusrahoitusta haetaan ja jaetaan kolmesti vuodessa. Osallistua
voi jo kymmenellä eurolla kuussa. Äänimäärä on sama riippumatta
lahjoituksen suuruudesta.

Tutkijoille vertaisrahasto on keino saada tukea yhdestä kolmeen
kuukauteen kestäville hankkeille. Aloitteleville tutkijoille
vertaisrahoitus voi olla ensimmäinen porras tieteelliseen yhteisöön.
Varttuneelle tutkijalle se mahdollistaa keskittyneen tutkimusvapaan.
Valmiit tutkimukset julkaistaan e-julkaisuina vertaisrahaston sivuilla
ilmaiseksi.

Lahjoittajille vertaisrahasto antaa mahdollisuuden tukea
yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta ja yhteiskunnallista
keskustelua. Rahasto aloittaa Tampereen yliopistossa, mutta konsepti
annetaan vapaaseen levitykseen.

Vertaisrahaston on ideoinut Rohkean Reunaan -osuuskunta, joka toteutti
projektin yhdessä Tampereen yliopistojen yhteisen Demola-keskuksen ja
web-kehittäjä Miro Niemisen kanssa.

Lisätiedot Tere Vadén (tere.vaden(at)uta.fi), Juha
Suoranta, juha.suoranta(at)uta.fi), Antti Salminen
(antti.salminen(at)uta.fi)

Kotisivut:
www.vertaisrahasto.fi

Olemme Facebookissa
http://www.facebook.com/pages/TaYn-avoin-vertaishenkilostotutkimusrahasto/109484599085737

Päivitys 25.11.

TIEDOTE

VERTAISRAHASTO TUKEMAAN YHTEISKUNNALLISTA TUTKIMUSTA

Vuoden 2011 alussa avautuva vertaisrahasto alkaa rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävien ilmiöiden tutkimusta sekä edistää vapaata ja autonomista tiedettä. Vertaisrahasto on uusi ja kumouksellinen rahoitusmalli, joka aloittaa Tampereen yliopistossa. Rahasto on mahdollisimman avoin, nopealiikkeinen ja demokraattinen.

Vertaisrahasto toimii verkossa ja kerää varoja tutkimusten rahoittamiseen. Osallistua voi jo kymmenellä eurolla kuussa. Tutkimusideat julkaistaan sivuilla, ja niistä päätetään anonyymisti. Tutkimusrahoitusta haetaan ja jaetaan kolmesti vuodessa.

Tutkijoille vertaisrahasto on keino saada tukea lyhyille hankkeille, joiden rahoitus on muuten vaikeaa. Aloitteleville tutkijoille se voi olla ensimmäinen porras tutkimuksen maailmaan ja tieteelliseen yhteisöön. Toteutetut tutkimukset julkaistaan e-julkaisuina vertaisrahaston sivulla http://www.vertaisrahasto.fi.

Lahjoittajille vertaisrahasto antaa mahdollisuuden tukea yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta riippumatta lahjoituksen suuruudesta. Tämä on ainutlaatuinen tapa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vertaisrahaston on ideoinut Rohkean Reunaan -osuuskunta, joka toteuttaa projektin yhdessä Tampereen yliopistojen yhteisen Demola-keskuksen kanssa.

Vertaisrahaston lähtölaukaus kajautetaan vuoden vaihteen jälkeen. Avoin tiedotustilaisuus pidetään 9.12.2010 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen salissa K103 klo 13:00-14.00.

Kotisivujen osoite (sivut avautuvat tammikuussa 2011):
http://www.vertaisrahasto.fi

Olemme Facebookissa
http://www.facebook.com/pages/TaYn-avoin-vertaishenkilostotutkimusrahasto/109484599085737

***

Päivitys 25.5.: Vaihe 2 käynnistyy!

***

Tampereen yliopiston avoin & demokraattinen tutkimusrahasto/henkilökuntarahasto/vertaisrahasto

Rahaston tehtävä Rahoittaa vapaan ja kriittisen tutkimuksen tekemistä.

Ajatus

– kun uuteen yliopistolakiin sisältyy oletus yliopistojen tutkimuksen ulkopuolisen rahoituksen siunauksellisuudesta tieteen laadun kannalta ja

– kun ulkopuolisen lahjoitusrahoituksen keräyksessä toistaiseksi on ollut suurin rooli suuryrityksillä, ja

– kun lisäksi yliopiston sisäisestä rahanjaosta tehtävät päätökset ovat tyypillisesti hitaita ja vaativat massiivisia resursseja niin hakijoilta kuin myöntäjiltäkin

syntyy tarve ajankohtaisen ruohonjuuritason yhteiskuntatutkimuksen rahoittamiselle. Tutkimusrahasto kerää lahjoituksina rahaa myönnettäväksi (Tampereen yliopistossa) tällaiselle tutkimukselle (TaY on suluissa siksi, että vastaava konsepti toimii muunkin kotipesän ympärillä). Ajatuksena on, että rahasto voi tukea suhteellisen pienimuotoisia ja nopealiikkeisiä hankkeita, ihannetapauksessa rahoituspäätöksiä voitaisiin tehdä useamman kerran vuodessa.

Mitä 20 eurolla saa? Lahjoitus voi henkilökunnan jäsenelle olla esimerkiksi 0,5-1% kuukausiansiosta, mikä yliopistotutkijoilla tarkoittaa n. 20-50 euroa kuukaudessa, esim. professorilahjoittajan osalta (puolen prosentin lahjoitussumman mukaan) n. 400 euroa vuodessa. Jos keskimääräinen kuukausilahjoitus on 20 euroa ja mukana on 250 tutkijaa, rahaa on jaettavaksi 15 000 neljännesvuosittain. Se tarkoittaa kahta tai kolmea 2-3 kuukauden rahoitusta, eli vuodessa kymmenkuntaa rahoitettavaa hanketta. Tällaista rahoitusta voi ajatella paitsi ajankohtaisen aiheen tiivistahtiseen selvittämiseen, myös eräänlaiseksi siemen- tai mikrorahoitukseksi suurempien saaliiden hankintaan.
Lahjoittaminen sopii muillekin Tampereen yliopiston ja siellä tehtävän vapaan ja kriittisen tutkimuksen ystäville, sekä tahoille, jotka jo nyt ovat symbioottisessa yhteistyössä tutkijoiden kanssa (kustantajat, tieteelliset seurat ja yhdistykset, lehdet ja niin edelleen).

Tutkimussuunnitelma Tutkimusrahoitusta anotaan tutkimussuunnitelmilla, jotka ovat avoimesti nähtävissä verkossa. Tärkeintä tutkimussuunnitelmassa on siinä esitetty idea, ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, jonka voi kiteyttää otsikoksi, kysymykseksi tai tehtäväksi, ja kuvata hankeen toteutus max. puolella sivulla. Tutkimushankkeet esitetään arviointiin anonyymisti.

Rahoitettava tutkimus Rahastosta rahoitetaan yhteiskunnallista tutkimusta, joka tarttuu nopeasti ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen. Kysymyksessä ei ole perustutkimus, vaan enemmänkin esilläpito- ja osallistu/avaa tutkimusta. Tavoitteena on luoda nopealiikkeistä tutkimusta, jolla osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, avataan uusia horisontteja ja laajennetaan vanhoja näkökulmia. Tällainen tutkimus kirjoitetaan yleisemmin pamfletiksi kuin perinteiseksi tutkimusraportiksi vaikkeivät ne sulje toisiaan pois. Avoin tutkimusrahasto demokratisoi tutkimusta sisällöllisesti, metodisesti ja rahoituksellisesti.

Rahoitettavien tutkimusten valinta Rahoitettavat tutkimukset valitaan suoralla vaalilla eli kaikki rahaa lahjoittaneet äänestävät tutkimussuunnitelmista ja eniten ääniä saanet rahoitetaan. (Tähän voidaan liittää jonkinlainen rajoitus hankkeiden määrälle, jotta hankkeet saavat hakemansa rahasumman, ei leikattua. Samoin lahjoituksille voidaan määrittää alaraja. Sen sijaan ei niin, että enemmän lahjoittaneet saavat enemmän ääniä: pointti on rahoituspäätösten laajapohjaisuudessa.)

***

TOTEUTUSSUUNNITELMA

Vaihe 1.

Perustetaan “sosiaalisten innovaatioiden” Demola-projekti tuottamaan konsepti käytännön toteutuksesta. Demola kerää opiskelijaryhmän, joka tekee työn (tarvitaan ehkä ainakin osaamista ohjelmistopuolelta, lakitietoa ja sosiologia tekemään feasibility-studyä, eli kyseleen yliopistotyypeiltä, mihin olis tarvetta ja mihin vois lähteä mukaan). Tilat ja netti Finlayssonilla. Opiskelijat voivat saada opareita, jos saavat neuvoteltua sen opettajiensa kanssa. Tilaaja (esim. RR mahdollisesti yhdessä muiden kanssa) tapaavat ryhmän kanssa ja ohjaavat toimintaa. Lopuksi konseptiin rinnakkaistekijänoikeudet tilaajalle ja ryhmälle. Kynnyskysymys: opiskelijoille maksetaan projektista, minimi olisi 1000 euroa per projekti.

Kynnyskysymyksen ratkaisu: hankitaan ryhmä sponsoreita. Sponsorit (siis yksittäiset ihmiset tai yhteisöt tai yritykset, jotka haluavat tukea demola-hankkeen käynnistämistä) sitoutuvat lahjoittamaan tietyn summan jos ja vain jos koko summa saadaan kokoon. Kun riittävä määrä sponsoreita on koossa, demola-hankkeen tilaaja voi kerätä rahat ja tilata demolalta toteutus-konseptin. Sponsoriksi voi ryhtyä seuraavasti: laita tähän postaukseen kommentti ja yhteystietosi tai lähetä sähköpostia rr.osuuskunta@gmail.com, niin lisäämme nimesi (tai nimettömyytesi) ja sitoumuksesi listaan. (Kuten ymmärretävää on, lahjoituslupaus on sitova, muuten tästä ei tuu mittään.) 🙂

(Koko summa menee tietysti lyhentämättömänä demola-hankkeeseen eli opiskelijoille, RR ja/tai muu mahdollinen konsepti-selvityksen tilaajataho toimii tässä pelkästään organisaattorina. Ryhtymisen demola-hankkeen sponsoriksi voi siis ajatella opiskelijoiden “kesätyön” rahoittamisena.)

Sponsoreiksi lupautuneet (3.5.):
Tere 100
Juha 100
Juho Karvinen 20
Tuukka T 50
Kirsi Tepsa 50
Mika Mustikkamäki 20
Päivi Kujamäki 30
Otto Auranen 50
N.N. 50
Petri Salo 100
Teemu Mikkonen 10
Reijo 100
Antti 100
sara 100
Kati Alha 20
Eero Sormunen 100
Paavo Pylkkänen 50

Yhteensä 1050. Potti on kasassa ja demola-hanke voidaan käynnistää! Tilanne päivitetään tänne.

Sponssausten kertyminen.

***

Vaihe 2.

Itse rahaston launchaus demola-projektin kehittämän konseptin perustalta.

Myös tähän vaihe 2:n voi jo lupautua ja sitoutua lahjoittajaksi; sen helpompaa hankkeen kehittely on, mitä enemmän esimerkiksi kuukausittaisia lahjoittajia on tiedossa.

Rahastolle lahjoittajiksi lupautuneet:
Tere
Juha
Otto Auranen
Mika Mustikkamäki
N.N.
Antti

***

… Ja löytyyhän tälle tietysti myös facebook-ryhmä.

Idean inspiraationa on ollut Tuukka Tomperin Aikalainen-lehdessä julkaisema kirjoitus Yliopistofantasia 2010.

Juttu Aikalaisessa:

“Tämä on ruohonjuuritason vertaisrahasto, joka pystyy reagoimaan nopeasti ajassa liikkuviin tutkimisen arvoisiin kysymyksiin. Tämmöistä ei tietääkseni ole ennen Suomessa kokeiltu, sanoo tutkija Antti Salminen.”

***

Ehdottaa:
Osuuskunta Rohkean Reunaan
Antti Salminen
Juha Suoranta
Tere Vadén

29 Comments leave one →
 1. Otto Auranen permalink
  April 12, 2010 11:07 am

  Hyvä idea, ja kutsuin jo kollegoita mukaan rahaston toteutukseen. Vähän tuntuu pikkumaiselta puuttua rahaston julkilausuttuihin perustamissyihin, mutta yksi lähtökohta kyllä oudoksutti: “kun Tampereen yliopistossa kolmikantainen päätöksenteko resurssien käytöstä on lopetettu” -> onko todella näin tehty? Kyllähän yliopiston hallitus edelleen yliopistolainkin mukaan päättää yliopiston rahanjaosta, ja TaYn johtosäännön mukaan laitosneuvostot päättävät laitosten talousarvioista. Hallitus ja laitosneuvostot ovat kolmikantaisia päätöksentekoelimiä.

  Muutenkin lähtökohdissa vähän sekoitetaan ulkopuolinen LAHJOITUSrahoitus ja PERUSRAHOITUKSEN ulkopuolinen rahoitus (jota jakaa mm. Suomen Akatemia, eivät vain suuryritykset). Mutta niistä epätarkkuuksista en viitsi ruveta nillittämään.

 2. April 12, 2010 11:18 am

  Hyviä pointteja, kiitos. Toi on turhan epätarkasti ja fiilispohjalta tossa; korjaan samantien. Tarkoituksena oli sanoa sitä, että sisäinen rahanjako on suhteellisen rajoittuneella pohjalla päätöksentekijöiden suhteen.

 3. April 12, 2010 2:29 pm

  Olen mukana 100:lla eurolla. – Juha

 4. Tuukka T permalink
  April 13, 2010 10:08 am

  Pistän alkupottiin 50 euroa. Toivottavasti saadaan käyntiin, idea on erinomainen.

 5. April 13, 2010 10:46 am

  Loistava informaatioyhteiskunnan prosenttiliikkeen alku! Miten voin luovuttaa prosentin JY:n (pätkätyö)palkastani?

  • April 13, 2010 11:23 am

   Kari: hold your horses! Voishan ajatella, että tällainen rahasto syntyisi useammankin yliopiston ympärille… Me on mietitty sitä, että pitäiskö rahaston olla valtakunnallinen tai universaali tai allianssi-yliopistollinen tai mitä, mutta ehkä jonkinlaisen olemassaolevan yhteisön ympärille on joka tapauksessa helpompi ryhmittyä. Itse asiassa säähän sen asiantuntijana tiedät. Mitä mieltä olet?

   Ton demola-hankkeen olis tarkoitus selvittää myös tätä asiaa, ja sitten kehitetty konsepti olis luonnollisesti kopioitavissa vaikka Jyväskylään. Eli jos lupaat pistää vaikka kympin tai kaksi demola-hankkeen käynnistämiseen, ollaan taas askel lähempänä maalia. 🙂

 6. Kirsi Tepsa permalink
  April 13, 2010 11:59 am

  Mukana 50€:lla.

 7. Päivi Kujamäki permalink
  April 13, 2010 3:34 pm

  Idea on älyttömän hieno, joten tämäkin köyhä osa-aikaisleski kaivaa kupeestaan roposen eli 30 euroa. Tällä varmaan rahoitetaan sitten esim. orgaanisen julkisen sosiologian tutkimushankkeita, eiks vaan.

 8. April 13, 2010 7:59 pm

  Hieno idea! Osallistun siihen ensimmäiseen vaiheeseen 30 euron panoksella.

 9. Otto Auranen permalink
  April 14, 2010 7:03 am

  Olen mukana myös hankkeen 1. toteutusvaiheessa (Demola) 50 eurolla.

 10. Hanna-Leena permalink
  April 14, 2010 7:53 am

  Työmaan kahvihuoneessa tätä epäiltiin vahvasti aprillipäivän jutuksi, jossa parodioidaan yliopistojen itsensä mainostamia rahankerjuuhankkeita 😉

 11. Herkko Hietanen permalink
  April 14, 2010 12:50 pm

  Luonnollisesti seuraava askel on ottaa instituutiot ja teollisuus mukaan. Ehkä ne voisivat lähteä mukaan *0 miljoonalla, jos tutkijat lupaavat antaa loputkin 99% rahoistaan?

  Eiku oikeesti tämä on hyvä idea. Rahoitettavien hankkeiden pitäisi olla tarpeeksi hulluja ja sellaisia joissa riski on melkoinen. Jotain tähän suuntaan:
  http://awesomefoundation.org/

 12. April 18, 2010 8:39 am

  Pienistä puroista …. Kun seuraavassa vaiheessa ilmoitatte miten sponsorointi käytännössä tapahtuu lähden 100 euron panoksella mukaan. Petri Salo/Åbo Akademi

 13. Teemu Mikkonen permalink
  April 19, 2010 7:01 am

  Olen mukana näin aluksi kympillä (10 euroa). Hyvä idea joo. Täytyy laittaa sanaa eteenpäin…

 14. Antti permalink
  April 19, 2010 6:22 pm

  Niin, ja kakkosvaiheeseen tietenkin myös. Prosentilla palkasta.

 15. Reijo permalink
  April 20, 2010 5:44 am

  Sponsorirahaa 100€

 16. AnttiS permalink
  April 20, 2010 6:00 am

  Satasen lupaan siis ykkösosioon…

  -Antti

 17. sara permalink
  April 26, 2010 1:01 pm

  No niin, avainsana “kriittinen” ei oikein lupaa hyvää, koska sen alkuisilla tiedesuuntauksilla on aika maistumattomia hedelmiä ollut tarjottavinaan: epäkriittisiä ja vahvan ideologisia.

  Tästä huolimatta olisin valmis tukemaan tätä esim. 100 eurolla; en onnistunut löytämään vinkkiä, miten raha saatetaan pottiinne. Moni muukin näkyy haluavan mukaan. Vihjaiskaapa hiukan.

  🙂

  • jsuorant permalink*
   April 26, 2010 8:16 pm

   Hienoa! Tässä ekassa vaiheessa sitoudutaan projektin käynnistämisen rahoittamiseen (ks. yllä vaihe 1.). Satasesi jälkeen ollaan jo todella lähellä (puuttuu vaivainen 120 euroa) tätä tavoitetta.

  • Päivi Kujamäki permalink
   April 28, 2010 8:41 pm

   Onko kriittinen pedagogiikka/teoria rekuperoitumassa? (Opin juuri vähän aika sitten tuon sanan.)
   Mutta käyrä näyttää hienolta!

 18. Kati Alha permalink
  April 26, 2010 9:12 pm

  Mukana 20 eurolla.

 19. April 28, 2010 6:55 pm

  Minä voin osallistua satasella. Olisko potti nyt kasassa?

  • May 3, 2010 7:04 am

   On kuin onkin! Kiitos kaikille!

   Nyt sitten demola-hanketta kasaamaan; päivitämme tietoja etenemisestä tänne.

 20. Niklas Vainio permalink
  May 25, 2010 9:25 am

  Kickstarter voisi olla hyvä tapa rahankeräyksen toteuttamiseen:
  http://www.kickstarter.com/start

 21. May 28, 2010 11:21 am

  Täällä on mielenkiintoinen kulttuurinrahoitusviritelmä:

  http://crowdculture.se/in-english

  Och samma på svenska:

  http://crowdculture.se/sa-funkar-det

Trackbacks

 1. (TaYn) avoin vertaisrahasto, vaihe 1 käynnistyy! « Osuuskunta Rohkean Reunaan
 2. Tutkimuksen avoin vertaisrahasto « Juha Suoranta
 3. NuVatsia › (TaYn) avoin vertais/henkilöstö/tutkimusrahasto, vaihe 1 alkaa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: