Skip to content

Avoin vertaisrahasto, vaihe 2 käynnistyy!

May 25, 2010

Vertaisrahastohanke hakee nyt tekijöitä demolassa:

Taustaa
Tavoitteena on perustaa vertaisrahasto ruohonjuuritason yhteiskunta- ja humanistisen tutkimuksen rahoittamiselle. Tutkimusrahasto kerää lahjoituksina rahaa myönnettäväksi (Tampereen yliopistossa; vastaava konsepti voisi toki toimia muunkin kotipesän ympärillä). Ajatuksena on, että rahasto voi tukea suhteellisen pienimuotoisia ja nopealiikkeisiä hankkeita, ihannetapauksessa rahoituspäätöksiä voitaisiin tehdä useamman kerran vuodessa. Rahoitusta haetaan anonymisoiduilla hakemuksilla ja päätökset tehdään avoimesti verkossa.

Tavoite
Luoda toimiva konsepti vertaisrahastolle; sisältää oikeudellis-organisatorisen rakenteen (apurahan myöntäjä, lahjoitusten vastaanottaminen, rahoituspäätösten teko, verotus, jne.), tarvittavan nettialustan (lahjoituksen, hakemukset, päätöksenteko) ja mahdolliset selvitykset ja yhteydenpidon yliopiston ja sen yhteistyötahojen kanssa.

Haettava tiimi
Konseptin luominen vaatii paneutumista kolmeen osa-alueeseen:
i) organisaatio- ja oikeusopilliset kysymykset,
ii) webbilalusta lahjoittamiselle, hakemiselle ja päätöksenteolle ja
iii) “social engineering” eli vertaisryhmää innostavan ja oikeudenmukaiseksi koetun toimintamallin löytäminen. Tiimin tavoiteltu koko on 3-5 henkeä.

Aikataulu
Hanke voi alkaa heti, konseptin pitäisi olla valmiina 30.9. 2010.”

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: